Regulamin sklepu internetowego www.tomi-meble.pl ważny od 01.11.2017I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem Sklepu www.tomi-meble.pl zwanego dalej Sklepem jest Firma Wielobranżowa PPHU „Tomi Meble” Sylwia Białek z siedzibą w Stradomia Wierzchnia 18 56-500 Syców wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Sycowie pod numerem 3555, zwana w dalszej części regulaminu firmą Tomi Meble.

2. Firma Tomi Meble jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem (sprzedawcą zamówionych Produktów).

3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym www.tomi-meble.pl .

4. Warunkiem dokonywania zamówień w sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem regulaminu sklepu i zawartych w formularzu warunków zakupu w tym kosztów dostawy.

5. Zamówień w sklepie www.tomi-meble.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie i firmy. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.

6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy Tomi Meble. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę Tomi Meble w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

7. Sklep prowadzi sprzedaż z wysyłką/dostawą Produktów na terenie całej Polski.

8. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji lub zmianom.

9. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.II. Płatności i realizacja.

1. Decyzję o formie płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia (przelew lub raty).

2. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu zamówienia pokrywa w całości Klient.

3. W przypadku, zamawiania większej ilości produktów istnieje możliwość negocjacji ceny produktów i/lub wartości wysyłki.

4. Zamówienie idzie do realizacji tylko po otrzymaniu wpłaty na konto firmy - minimum 30% wartości zamówienia.

5. Dane do wykonania przelewu są wysyłane do klienta na e-meil , są widoczne po zamknięciu zamówienia i/lub jeżeli klient zaznaczył chęć otrzymania Faktury Proforma w e-meilu w załączniku.

6. Faktury VAT są wystawiane w formie papierowej.

7. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia firma Tomi Meble zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji firma Tomi Meble niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym możliwy będzie z nim szybki kontakt.

9. Przy zamówieniu z Allegro gdzie produkt ma różne warianty wykonania (np. kolor, materiał, ustawienie, itp), a klient nie dokona wyboru tylko wykona wpłatę, zamówienie takie realizowane jest według pierwszego zdjęcia produktu w możliwie najbliższych dostępnych do wykonania kolorach i traktujemy to jako indywidualny wybór klienta .

10. Składając zamówienie z opcją płatność przy odbiorze gdy zakup dotyczy produktu którego nie mamy na stanie i produkt ten jest specjalnie pod klienta wytwarzany, po przesłaniu potwierdzenia takiej formy zamówienia klient jest zobowiązany do zapłaty za zamawiany produkt bez prawa do odstąpienia z umowy ponieważ produkt jest wykonany pod indywidualne jego cechy. (przepis który to reguluje pkt.4 Art10.rozdz 2. z DZ.U, nr22, poz.271).

11. Złożone zamówienia zawsze są poddawane końcowej weryfikacji przez firmę Tomi Meble co może skutkować zmianą ceny. O zaistnieniu takiej sytuacji klienta zostaje poinformowany telefonicznie lub mailowo.III. Dostawa i wnoszenie.

1. Dostawy są realizowane w godzinach od 7.00 do 23.00 po wcześniejszym poinformowaniu o terminie dostawy, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Klient nie ma możliwości zmiany terminu /godziny dostawy - chyba, że przed zakupem ustalił to ze sprzedawcą.

3. W przypadku braku możliwości odbioru we wskazanym terminie, meble będą przechowane w naszym magazynie i ustalany będzie kolejny termin dostawy (1-4 tygodnie - w zależności od regionu).

4. Oferujemy możliwość skorzystania z usługi dostawy po godzinie 16.00 (dostawa odbędzie się między 16.00 a 23.00) - usługa ta jest dodatkowo płatna a jej wysokości ustalana indywidualnie (50-100 zł).

5. Większość oferowanych przez nas produktów są wykonywane pod indywidualne cechy klienta (kolor drewna, rodzaj materiału, wielkość itp.) dlatego mają one termin wytworzenia minimum 1 tydzień, maksimum do 6 tygodni.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie ustalonego/podanego terminu realizacji na które nie ma wpływu (np: niesprzyjające warunki atmosferyczne, niedotrzymanie terminu realizacji przez wykonawcę produktu lub firmy realizującej dostawę, okres świąteczny lub z powodu katastrofy/wypadku).

7. Produkty są wydawane z samochodu bez opcji wnoszenia.

8. Jeżeli droga dojazdu do klienta w trakcie dostawy okaże się niebezpieczna (śliska, nieodśnieżona, duże nachylenie, miękki grunt, gruntowa droga) kierowca może odmówić dojazdu do posesji wtedy możliwa jest zmiana adresu dostawy do 5km bez dodatkowych kosztów.

9. Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z zawinienia klienta a koszty dostawy zostaną poniesione, koszt kolejnej dostawy ponosi klient.

10. Podawany na stronie termin realizacji jest orientacyjny i nie wiążący - przedstawia średnie terminy realizacji tych produktów .

11. Przy odbiorze radzimy sprawdzić towar, żeby później w przypadku ewentualnego uszkodzenia / reklamacji nie ponosić dodatkowych kosztów odsyłania do nas produktu (produkt należy sprawdzić w obecności dostawcy, przed ewentualnym wniesieniem do domu/mieszkania).

12. Koszty dostawy powinien zgadzać się z kosztami widniejącymi  w ofercie. IV. Reklamacje.

1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte uwzględniane są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient godzi się ponieść wszystkie koszty dostawy produktu.

2. Reklamacje można zgłosić mailem na adres:  tomimeble@wp.pl lub wysłać na adres firmy. W opisie powinny znaleźć się dobrej jakości zdjęcia reklamowanej wady.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu przez firmę transportową będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej - dostawę protokołu reklamacyjnego.

4. Po uznaniu reklamacji Klient zobowiązuje się do dostarczenia reklamowanego produktu na wskazany adres na własny koszt. Firma Tomi Meble nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

5. Dostępne na stronie wzorniki z kolorami tkanin i wybarwieniami drewna są materiałami poglądowymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Możliwość pojawienia się różnic kolorystycznych lub wyeksponowania rysunku drewna pomiędzy poszczególnymi elementami i egzemplarzami jest dowodem naturalnego pochodzenia surowca i nie stanowi o jego wadzie. Produkty które (np. stół) wykonywane są różnych surowców (np: z płyty MDF i drewna prawdziwego), mogą mieć różnice między sobą w tonacji kolorów i nie stanowi to podstawy do reklamacji. V. Zwroty i Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: tomimeble@wp.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres firmy.

3. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (meble wykonane na indywidualne zamówienie) - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.W przypadku odstąpienia od umowy (dotyczy produktów które były na stanie magazynowym), Klient zobowiązuje się do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.VI. Postanowienia końcowe.

1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.